تحت بخش: توحیدتوحید

به نام خدا.
سلام علیکم.
علم و قدرت خدای متعال عین ذات اوست.خدای متعال قدری از علمش(که چیزی جدا از ذاتش نیست) را به ما آموخت و ما قدری از آن را درک کرده ایم.آیا این با این موضوع که ما به هیچ میزان ذات خدا را درک نمی کنیم تناقض ندارد؟
باتشکر.

بسمه تعالی
السلام علیکم
خدا به ما تعلیم می کند و قدرت می دهد نه اینکه چیزی از ذات کم می شود. سؤال عجیبی است از مثل شما!
8213
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله