نقد سخن تفتازانى

نقد سخن تفتازانى
در پاسخ تفتازانى مى گوييم:
ما از تفتازانى سپاسگزاريم كه به همين مقدار ناسزا و ناروا گفتن به خواجه نصيرالدين طوسى رحمه اللّه اكتفا كرد، چرا كه ابن تيميّه به خاطر اين كه آن دانشمند نامى در كتاب التجريد از كتاب هاى اهل سنّت بر امامت امير مؤمنان على عليه السلام دليل آورده، نسبت هايى به او داده است كه هيچ مسلمانى در حقّ پست ترين مردم آن گونه سخن نمى گويد، و گناهان بزرگى به او نسبت داده كه گفتنى نيست(1).

(1) يادآورى مى شود كه ما تحقيقى در اين موضوع به نام «از افترائات ابن تيميّه» انجام داده ايم.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=39&pgid=283