دليل چهارم

دليل چهارم
چهارمين دليل روايتى است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله درباره ابوبكر و عمر بيان كرد، آن جا كه فرمود:
«هما سيّدا كهول أهل الجنّة ما خلا النبيّين والمرسلين»(1).
«ابوبكر و عمر غير از پيامبران و رسولان، آقاى پيرمردان اهل بهشت مى باشند».
كسى كه آقا و بزرگ قومى شد، امام و پيشواى آن ها نيز خواهد بود يعنى ديگران بايد به او اقتدا كرده و از او پيروى كنند و على نيز چون از همان قوم بوده، بايد از ابوبكر و عمر تبعيّت كند، چرا كه آنان آقاى پيرمردان اهل بهشت هستند.

(1) تاريخ مدينة دمشق: 3 / 171، سنن ترمِذى: 5 / 272 و 273، المصنّف: 7 / 473.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=37&pgid=262