روايتى از امام صادق عليه السلام

روايتى از امام صادق عليه السلام
در اين زمينه روايتى معتبر از امام صادق عليه السلام نقل شده كه نظر علاّمه سيّد شرف الدين رحمه اللّه را تأييد مى كند.
راوى از امام عليه السلام پرسيد، چرا نام على عليه السلام به همين صراحت كه من مى گويم در قرآن ذكر نشده است؟
امام عليه السلام در پاسخ مى فرمايد: اگر نام آن حضرت با صراحت و وضوح در قرآن مى آمد، منافقان نام او را حذف مى كردند و دست تحريف در قرآن باز مى شد، در حالى كه خداوند سبحان خواسته است كه قرآن را از هر دخل و تصرّفى محافظت نمايد. آن جا كه مى فرمايد:
(إنّا له لحافظون)
«به راستى كه ما حافظان قرآنيم».

نگاهی به آیه ولایت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=6&mid=33&pgid=251