حدیثِ «نخستین آیه ای که نازل شد»

حديثِ «نخستين آيه اى كه نازل شد»
از ديگر احاديث بى اساس مسلم، حديثى است كه مى گويد: نخستين آيه اى كه بر پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شد اين آيه بود:
(يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ);1
اى جامه به خود پيچيده!
نَوَوى به صراحت بيان مى دارد كه اين حديث، ضعيف و حتّى باطل است... .
ولى الدين ابوزرعه احمد بن زين الدين عبدالرحيم عراقى در شرح الأحكام الصغرى درباره حديث «آغاز وحى» مى نويسد:
اين حديث به وضوح نشان مى دهد كه آيه اول سوره علق نخستين آيه نازل شده قرآن است. اين روايت به نقل از عايشه صحيح شمرده شده است. ابوموسى اشعرى و عبيد بن عمير نيز آن را نقل كرده اند.
نَوَوى مى گويد: اين حديث، صحيح است و همه علماى گذشته و حال در مورد آن اتّفاق نظر دارند.
در اين مورد، دو روايت ديگر نيز وجود دارد: يكى روايت صحيح مسلم از قول جابر بن عبدالله و ابوسلمه بن عبدالرحمان كه آيه (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) را به عنوان نخستين آيه نازل شده قرآن معّرفى مى كند; نَوَوى مى گويد: اين حديث مسلم، ضعيف و حتى باطل است... .


1 . سوره مدّثر: آيه 1.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=211&pgid=2438