حدیثی که نشان از انتصاب ابوبکر به خلافت دارد!!

حديثى كه نشان از انتصاب ابوبكر به خلافت دارد!!
در صحيح مسلم با حديثى رو به رو مى شويم كه نشان مى دهد پيامبر صلى الله عليه وآله بعد از خود، ابوبكر را به خلافت، منصوب كرده است. اين حديث كاملاً جعلى و دروغ كه در كتاب مناقب به چشم مى خورد، بدين شرح است:
عبيدالله بن سعيد، از يزيد بن هارون، از ابراهيم بن سعد، از صالح بن كيسان، از زهرى، از عروه نقل مى كند كه عايشه گويد:
رسول خدا صلى الله عليه وآله در هنگام بيماريش به من گفت: پدرت ابابكر و برادرت را صدا بزن تا چيزى بنويسم; زيرا مى ترسم كسى آرزوى خلافت را در سر بپروراند و ديگرى بگويد: من به خلافت سزاوارترم، در حالى كه خدا و مؤمنان، تنها به خلافت ابوبكر رضايت مى دهند.1
بخارى نيز اين حديث را در بخش «المرضى» صحيح خود اين گونه نقل كرده است كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله در هنگام بيماريش فرمود:
قصد داشتم فردى را نزد ابوبكر وپسرش بفرستم و پيمان خود را مطرح كنم تا مبادا ديگران آرزوى خلافت در سر بپرورانند و خود را اولى تر به خلافت، بپندارند; اما (از اين كار صرف نظر كردم) و با خود گفتم: خداوند اين كار را خوش ندارد و مؤمنان نيز (ديگران را) رد خواهند نمود.
و در تعبير ديگر آمده است: مؤمنان ابا دارند و خداوند هم اجازه نخواهد داد.2


1 . صحيح مسلم: 4 / 1857 / 2387.
2 . صحيح بخارى: 7 / 218.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=211&pgid=2434