حدیث ساختگی درباره حضرت ابوطالب علیه السلام

حديث ساختگى درباره حضرت ابوطالب عليه السلام
از احاديث جعلى و دروغ مسلم، حديثى است كه از جايگاه حضرت ابوطالب عليه السلام در يكى از ضحضاح هاى1 دوزخ خبر مى دهد. مسلم مى نويسد:
عبيدالله بن عمر قواريرى، محمّد بن ابوبكر مقدمى و محمّد بن عبدالملك اموى، از ابوعوانه، از عبدالملك بن عمير، از عبدالله بن حارث بن نوفل نقل مى كنند كه عبّاس بن عبدالمطّلب به پيامبر صلى الله عليه وآله عرض كرد: اى رسول خدا! ابوطالب از شما محافظت مى كرد و براى شما خشمگين مى شد; حال آيا شما هم منفعتى به وى رسانده ايد؟
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: آرى، ابوطالب هم اكنون در يكى از ضحضاح هاى جهنّم به سر مى برد و اگر به خاطر من نبود، در پست ترين جايگاه جهنّم قرار مى گرفت.2


1 . ضحضاح: به مكان هاى تنگ و پر از آتش جهنّم، اطلاق مى شود.
2 . صحيح مسلم: 1 / 134، كتاب الايمان، باب شفاعة النبى لأبى طالب.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=211&pgid=2432