ابوزرعه رازی و صحیح مسلم

ابوزرعه رازى و صحيح مسلم
بين علماى بزرگ، بدگويى و انتقاد امام ابوزرعه رازى از كتاب مسلم بن حجّاج، مشهور است. در دو كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال در ضمن شرح حال احمد بن عيسى مصرى چنين آمده است:
سعيد بردعى گفته است: روزى ديدم كه نام صحيح مسلم را نزد ابوزرعه ذكر كردند. در اين هنگام ابوزرعه گفت: اينان قومى هستند كه پيش از فرا رسيدن زمان مناسب، در صدد پيشتازى برآمدند و به همين جهت براى تجارت، به چنين تأليفاتى دست زدند.1
ابوالفضل ادفوى در كتاب الامتاع مى نويسد:
ابوزرعه كتاب مسلم را به باد انتقاد مى گرفت و مى گفت: چگونه آن را صحيح مى دانى در حالى كه رواياتى جعلى در آن ثبت شده است؟
آن گاه ابوزرعه پس از اين سخنان، تعدادى از راويان را برمى شمارد.


1 . ميزان الاعتدال: 1 / 126.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=211&pgid=2430