دیدگاه امام شافعی

ديدگاه امام شافعى
امام شافعى، معتقد است كه در روايات مربوط به تحريم گوشت الاغ ـ كه از قول امير مؤمنان عليه السلام نقل شده است ـ ذكر واژه «متعه»، صحيح نيست. عينى مى گويد: شافعى از مالك و با سند وى از قول على عليه السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در جريان جنگ خيبر، خوردن گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.
شافعى چيزى به اين حديث نيفزوده و به جهت اطلاع از اختلافات مطرح شده پيرامون تحريم ازدواج موقّت، از نقل مسأله ازدواج موقت سرباز زده است.1
بنابراين مشخص مى شود كه شافعى نيز، اعتبار اين روايات صحيح!! را زير سؤال مى بَرَد.


1 . عمدة القارى: 17 / 247.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2427