حدیثِ «تحریم آلات موسیقی»

حديثِ «تحريم آلات موسيقى»
از احاديث بى اساس كتاب صحيح بخارى حديثى است كه ابن حزم به نقل از بخارى آورده و به جعلى بودن آن حكم نموده است.
در اين نقل از طريق بخارى چنين آمده است:
هشام بن عمار، از صدقة بن خالد، از عبدالرحمان بن يزيد بن جابر، از عطية بن قيس كلابى، از عبدالرحمان بن غنم اشعرى، از ابوعامر يا ابومالك اشعرى ـ كه به خدا سوگند، دروغ نمى گويد ـ نقل مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
ليكوننّ من اُمّتي قوم يستحلّون الخزّ والحرير والخمر والمعازف;
بى ترديد در امت من، افرادى خواهند آمد كه لباس بافته شده از پشم و ابريشم، يا ابريشم به تنهايى، شراب و آلات موسيقى را حلال مى دانند.
اين حديث، منقطع است و اتصالى ميان بخارى و صدقة بن خالد وجود ندارد. هر حديثى كه در اين باب باشد، قطعاً نادرست و همه الفاظ آن، ساختگى و جعلى است.1


1 . صحيح بخارى: 7 / 193، المحلّى: 9 / 59.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2409