حدیث ساختگی و شبهه جبرگرایی

حديث ساختگى و شبهه جبرگرايى
در اين حديث، نوعى شبه جبرگرايى در سخنان امام على عليه السلام به چشم مى خورد كه پرهيز از اقامه نماز شب هم به پاى زشتى آن نمى رسد; چرا كه تمسّك به جبرگرايى، بسيار زشت و ناپسند است و انتساب آن به اميرالمؤمنين عليه السلام، كفر و گمراهى به شمار مى رود... .

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2400