فخر رازی و ابطال این حدیث

فخر رازى و ابطال اين حديث
در ابطال اين حديث نيز به ذكر سخنان فخر رازى اكتفا مى كنيم. شاه عبدالعزيز دهلوى با ذكر سخنانِ فخر رازى به تحسين و پذيرش آن مى پردازد و مى نويسد:
فخرالدين رازى در اين مورد سخنانى دارد كه عقل آن را تصديق مى كند و بر دل مى نشيند; وى مى گويد: به نظر من شيعيان از مورچه داستان حضرت سليمان كم عقل تر و كم فهم تر هستند; چرا كه اين مورچه در خطاب به همراهانش گفت:
(قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ);1
مورچه اى ]به زبان خويش[ گفت: اى مورچگان، به خانه هايتان داخل شويد، مبادا سليمان و سپاهيانش ـ نديده و ندانسته ـ شما را پايمال كنند.
او دانست كه سپاهيان سليمان به تهذيب نفس نايل آمده اند تا جايى كه مورچگان را از روى علم و عمد، زير پا له نمى كنند و دانسته، به ضعفا ظلم نمى كنند، اما شيعيان متوجه نشده اند كه هم نشينى با پيامبر خاتم ـ يعنى سرامد پيامبران ـ اصحابِ هميشه در ركاب وى را تحت تأثير قرار مى دهد تا جايى كه مرتكب خيانت و شرارت نمى شوند; حال چگونه است كه شيعيان، اصحاب رسول خدا صلى الله عليه وآله را به ظلم عليه دختر، داماد و فرزندان وى متّهم مى كنند و آنان را به عنوان مسئول آتش زدن خانه، غصب اموال و اِعمال همه گونه آزار و اذيت در حق اهل بيت وى، معرفى مى كنند؟2
در پاسخ بايد گفت: بخارى و ديگر طرفداران صحّت اين حديث، از مورچه نيز كم فهم ترند; چرا كه با تأييد اين حديث، ظلم و ستم در حق پيامبر معصوم را مشروعيت مى بخشند!!


1 . سوره نمل: آيه 18.
2 . مختصر التحفه الأثنا عشريه: 193 ـ باب الامّامّة.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2390