حدیثِ «آتش زدن لانه مورچه ها توسط یکی از پیامبران»

حديثِ «آتش زدن لانه مورچه ها توسط يكى از پيامبران»
از ديگر احاديث باطل بخارى اين است كه يكى از پيامبران به علت گَزيده شدن توسط مورچه اى، لانه مورچه ها را آتش زد. بخارى مى نويسد:
اسماعيل، از مالك، از ابوزناد، از اعرج نقل مى كند كه ابوهريره مى گويد:
رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: يكى از پيامبران در زير درختى نشسته بود كه در اين لحظه، مورچه اى او را گزيد.
آن پيامبر فرمان داد وسائل او را از زير درخت بيرون آوردند و بعد دستور داد لانه مورچه ها را آتش بزنند.
خداوند به او وحى كرد: چرا همان يك مورچه را نكشتى؟!!1


1 . صحيح بخارى: 4 / 262، كتاب بدء الخلق.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2389