حدیثِ «دروغ های سه گانه حضرت ابراهیم»

حديثِ «دروغ هاى سه گانه حضرت ابراهيم»
از ديگر احاديث بى اساس صحيح بخارى و مسلم، حديثى است كه به دروغ هاى سه گانه حضرت ابراهيم عليه السلام اشاره مى كند. در اين زمينه در كتاب الجمع بين الصحيحين چنين آمده است:
محمّد از ابوهريره چنين نقل مى كند: رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
ابراهيم، تنها سه بار دروغ گفت; دوبار در راه خدا كه گفت: (إِنّي سَقيمٌ); «من بيمارم» و (بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا); «بلكه بت بزرگ اين كار را انجام داده است»، و يك بار به خاطر ساره; بدين ترتيب كه ابراهيم عليه السلام به همراه ساره ـ كه زيباتر از او وجود نداشت ـ پاى در سرزمين پادشاهى زورگو نهاد; به همين جهت به ساره گفت: اگر اين پادشاه بفهمد كه همسر من هستى تو را از آنِ خود مى كند; بنابراين، در پاسخ به سؤال او بگو كه خواهر ايمانى من هستى.1


1 . الجمع بين الصحيحين: 3 / 184 / 2415.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2387