ادّعاهای باور نکردنی

ادّعاهاى باورنكردنى
با توجّه به آن چه در مورد قطّان آورديم با آن كه عالمان مذكور از گفتار قطّان درباره امام صادق عليه السلام مطلّع بودند، اما در مدح وى، عباراتى از اين دست بر زبان جارى ساخته اند. اين عبارات، موضع اهل سنّت در قبال ائمه اهل بيت عليهم السلام را مشخص مى كند.
بنابراين، دفاع برخى از اهل سنّت و اسلاف آن ها پيرامون احترام و تمسّك اهل سنّت به ائمه اهل بيت عليهم السلام پذيرفتنى نيست و نمى توان باور كرد كه كسى اهل بيت عليهم السلام را واقعى دوست بدارد و از دشمنان اهل بيت نيز تعريف و تمجيد كند(!)... .

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2377