قطّان و ایراد او به امام صادق علیه السلام!!

قطّان و ايراد او به امام صادق عليه السلام!!
قطّان نيز اعتبار امام صادق عليه السلام را زير سؤال برده و اين موضوع در كتاب هاى رجالى اهل سنّت نيز، نقل شده است. وى در دو جمله به عيب جويى از امام صادق عليه السلام مى پردازد و مى گويد: «او را قبول ندارم» و «مجالد را بيشتر از وى دوست دارم»!!
ذهبى در شرح حال امام صادق عليه السلام مى نويسد:
ابوعبدالله جعفر بن محمّد صادق، كه مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمّد و مادر مادرش، اسماء دختر عبدالرحمان بن ابوبكر است. جعفر صادق عليه السلام مى گفت: ابوبكر دو بار مرا به دنيا آورده است.
وى به استماع روايات قاسم، عطا و پدرش (محمّد باقر عليه السلام) پرداخت و شعبه و قطّان، روايات او را نقل كرده اند. قطّان مى گويد: او را قبول ندارم... .1
ذهبى در جاى ديگرى مى نويسد:
جعفر بن محمّد بن على، ثقه است، اما بخارى احاديث وى را نياورده است. يحيى بن معين و ابن عدى، وى را ثقه دانسته اند، اما قطّان مى گويد: مجالد را بيش از او دوست دارم.2


1 . الكاشف: 1 / 139 / 807 .
2 . المغنى فى الضّعفاء: 1 / 211 / 1156.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2373