حدیث غدیر و دیدگاه بزرگان اهل سنّت

حديث غدير و ديدگاه بزرگان اهل سنّت
بنابراين، اگر خدشه بخارى به اصل حديث غدير باشد، در پاسخ مى گوييم: شمارى از بزرگان اهل سنّت به صراحت سخن ترديد كنندگان در حديث غدير را ـ هر كسى كه مى خواهد باشد ـ بى پايه مى دانند. براى نمونه بدخشى در اين زمينه مى نويسد:
هذا حديث مشهور، ولم يتكلّم في صحّته إلاّ متعصّب جاحد لا اعتبار بقوله، فإن الحديث كثير الطرق جدّاً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وقد نصّ الذهبي على كثير من طرقه بالصحة، ورواه من الصحابة عدد كثير;1
اين حديث صحيح و مشهور است، تنها افراد متعصب و انكار كنندگان حق در صحت آن ترديد مى كنند كه سخن اين افراد نيز اعتبار ندارد; چرا كه به راستى اين حديث از طريق هاى بسيار فراوانى نقل شده است. ابن عقده در كتاب مفرد آن را به طور كامل بررسى كرده است. ذهبى نيز به صحّت بسيارى از طرق نقل آن حديث تصريح كرده است. هم چنان كه شمار فراوانى از صحابه اين حديث را نقل كرده اند.


1 . نزل الابرار بما صح من مناقب اهل البيت الاطهار: 21.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2368