پیش گفتار

صحيح بخارى و مسلم در ترازوى نقد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.

اهل سنّت دو كتاب صحيح بخارى و مسلم را از آغاز تا پايان صحيح مى دانند و با آن ها معامله وحى مى كنند و تمامى مبانى و عقايدشان را بر پايه مندرجات آن ها بنا گذارى كرده اند.
پژوهش گران اهل سنّت از جعلى دانستن احاديثى كه در اين دو كتاب آمده است، خوددارى مى كنند; چرا كه اين دو كتاب در نزد آنان منزلت و عظمت والا و فراوانى دارند.
كتاب پيش رو به بررسى و تحقيق پيرامون اين دو كتاب و برخى رواياتى كه در آن ها آمده، پرداخته است تا روشن كند كه تمام آن چه در اين دو كتاب روايت شده، صحيح نيستند; تا چه رسد به اين كه بگوييم رواياتى كه در آن دو كتاب نيامده، محكوم به عدم صحّت هستند.
البته ما در اين زمينه پژوهش هاى ديگرى نيز داريم كه در ضمن برخى تأليفات به چاپ رسيده است، اما اين كتاب آن پژوهش را نيز در خود گرد آورده است.
خوانندگان محترم خواهند ديد كه در اين پژوهش، تنها به سخنان پيشوايان بزرگ و حافظان پرآوازه اهل سنّت، استناد شده است.
اين پژوهش در دو بخش تنظيم شده است:
1 . بررسى و نقد صحيح بخارى،
2 . بررسى و نقد صحيح مسلم.
از خداوند متعال مى خواهيم كه اهل فضل و پژوهش را از اين كتاب بهره مند سازد; چرا كه هر توفيقى به دست اوست.
على حسينى ميلانى

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=209&pgid=2358