وکیع بن جرّاح

وكيع بن جرّاح:
وكيع بن جرّاح از رجال كتب سته است. كتابى تأليف كرده و در آن به ذكر روايات فضائل صحابه پرداخته است. وى در اين كتاب پس از شرح حال ابوبكر و عمر، شرح حال اميرالمؤمنين عليه السلام را آورده و آن گاه احوالات عثمان را نوشته است. از اين ترتيب معلوم مى شود كه وى به تقدم شيخين بر اميرالمؤمنين اعتقاد داشته و به تأخّر عثمان از آن حضرت قائل بوده است، از اين رو در شرح حال وى گفته اند:
فيه تشيّع يسير;1
در او كمى ]رنگ[ تشيع بوده است.


1 . سير أعلام النبلاء: 9 / 154.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=191&pgid=1981