مسانید

مسانيد
مسانيد، جمع مسند است. مسند كتابى است كه احاديث صحابه را جمع نموده است و ترتيب آن يا بر اساس حروف تهجّى است، يا به لحاظ شرافت قبيلگى در نزديكى به پيامبر است و يا به جهت سابقه اسلامى است.1
در ميان مسانيد نيز مسند احمد بن حنبل در رأس و پس از آن، مسند أبويعلى موصلى در مرتبه دوم قرار دارد و اين دو از مشهورترين مسانيد محسوب مى شوند.


1 . مقدمة ابن صلاح: 143; منهج النقد في علوم الحديث: 201.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=188&pgid=1922