ولایت تشریعی از دیدگاه احادیث

ولايت تشريعى از ديدگاه احاديث
بنابر آن چه گذشت ولايت تشريعى ائمّه عليهم السلام از ديدگاه قرآن مجيد ثابت شد. اينك احاديث متواترى را كه هيچ گونه بحث سندى ندارند و مورد توافق فريقين است، بيان مى نماييم.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1706