پایه های توحید خدا ـ وأركاناً لتوحيده

پايه هاى توحيد خدا
وَاَرْكاناً لِتَوْحيدِهِ؛
]و خدا رضايت داده به اين كه[ شما اركان توحيدش باشيد.
«اركان» جمع «ركن» يعنى ستون و پايه؛ چنان كه در توضيح عبارت «اركان البلاد» گذشت.
اين جمله را به دو وجه مى توان شرح كرد:
وجه يكم آن كه معرفت خدا و توحيدش بر معرفت ائمّه و ايمان به امامتشان استوار است.
وجه دوم آن كه اگر ائمّه عليهم السلام نبودند خدا شناخته و عبادت نمى شد.
هر دو وجه از روايات استفاده مى شود و ما پيش تر به مناسبت هاى مختلف برخى از روايات را آورده ايم، اكنون چند روايت را ذكر مى كنيم، و قبلاً دو روايت را در ركن بودن حضرات ائمّه عليهم السلام براى وجود عالميان، تذكر مى دهيم:

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1612