ودیعه داران حکمت خدا ـ ومستودعاً لحكمته

وديعه داران حكمت خدا
وَمُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ؛
]و خدا رضايت داده به اين كه[ حكمت خود را نزد شما وديعه بگذارد.
ائمّه عليهم السلام همين طور هم بايد باشند، كسانى كه قرار است حجّت هاى الاهى و راهنمايان راه خدا باشند، بايد به آن ها حكمتى متناسب با مقام احتجاج و دلالت داده شود، تا طبق حكمت به اقتضاى هر مورد عمل كنند.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1610