حافِظان سرّ خدا ـ وحَفَظَةً لسرّه

حافِظان سرّ خدا
وَحَفَظَةً لِسِرِّهِ؛
]و خدا رضايت داده به اين كه[ شما حافظان سرّ خدا باشيد.
خداوند متعال ائمّه عليهم السلام را حجّت هاى خود و راهنمايان امّت به سوى خدا و حق قرار داده است و البته بايد آن ها را حفظ و تأييد كند و به آن ها مددهاى غيبى برساند، كه شايد اين جمله به اين معنا اشاره بوده باشد؛ زيرا يكى از احتمالات «سرّ» خصوص «اسم اعظم» است كه در مواقع لزوم ائمّه عليهم السلام از آن كمك مى گيرند.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1608