محصَّل معنا

محصَّل معنا
با توجّه به معناى «تخصيص» و «برهان» و اين كه به «ربّ» اضافه شده است معناى «وخصّكم ببرهانه» روشن مى شود.
و محصَّل معنا اين است: خداوند متعال آن حجّت محكمى را كه به توسّط آن، موجودات قابل رشد ـ مخصوصاً انسان ـ را تربيت مى كند و به كمال مى رساند به ائمّه اطهار عليهم السلام اختصاص داده و آن ها را متولّيان مصالح همه موجودات قرار داده است، پس ائمه طاهرين وسيله رشد و كمال بشريّت و ديگر موجودات هستند.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1597