متن حديث «سدّ الأبواب»

متن حديث «سدّ الأبواب»
از احاديث صحيح قطعىِ و مشهور; بلكه متواتر، حديث سدّ الأبواب است كه از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در شأن مولايمان امير مؤمنان على عليه السلام وارد شده است، پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله در ضمن سخنى فرمود:
سدّوا الأبواب إلاّ باب علي;
تمام درها ـ جز در خانه على ـ را ببنديد.
اين حديث زيبا با متن هاى متفاوتى در مهم ترين و مشهورترين كتاب هاى اهل سنّت نقل شده است كه اكنون از نظر پژوهش گران مى گذرد.

نگاهی به حدیث سد الابواب تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=22&mid=119&pgid=1073