ب) بيهقى و تحريف حديث ولايت

ب) بيهقى و تحريف حديث ولايت
بيهقى شاگرد حاكم نيشابورى نيز در كتاب سنن به نقل حديث ولايت پرداخته است. پيش تر متن «حديث ولايت» به نقل از حاكم نيشابورى در المستدرك ذكر گرديد. بيهقى در كتاب سنن، حديث شريف را با سند خود از استادش حاكم نيشابورى نقل مى كند،(1) ولى پايان حديث را حذف مى كند; همان بخشى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّكم بعدي.
به راستى كه على از من است و من از على هستم و او بعد از من ولىّ و سرپرست شماست.

(1) سنن الكبرى: 6 / 342.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=60&pgid=451