بغض على عليه السلام موجب خروج از اسلام

بغض على عليه السلام موجب خروج از اسلام
با توجّه به نقل هاى مختلف حديث ولايت، به روايت بريدة بن حصيب، رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به وضوح به كفر و ارتداد دشمن و مبغض علىّ بن ابى طالب عليه السلام حكم نمود. از همين رو، بريده ناگزير دوباره اظهار اسلام كرد.
وى مى گويد: از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله جدا نگشتم، مگر اين كه از نو بر اسلامم با آن حضرت بيعت كردم و از آن پس كسى در نزد من محبوب تر از على عليه السلام نبود.
البته اين مطلب كه: «محبّت و دوستى على عليه السلام جنّت رضوان، و بغض و كينه به او، نار نيران است»، در روايات بى شمارى و فوق حدّ تواتر در كتاب هاى شيعه و سنّى مذكور است و حتّى كتاب هاى جداگانه اى نيز در اين زمينه به قلم بزرگان اهل تسنّن در مصر، شامات و ساير كشورها تأليف گرديده كه بحث از آن خارج از موضوع اين كتاب است.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=448