وجود نفاق و حركت منافقانه در دوران رسول خدا صلى اللّه عليه وآله

وجود نفاق و حركت منافقانه در دوران رسول خدا صلى اللّه عليه وآله
با توجّه به حديث ولايت و متونى كه از اين واقعه ارائه شد، درمى يابيم كه در زمان خود پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله، نيز نفاق سايه زشت خود را بر سر عده اى از سران صحابه، بلكه فرمان داران لشكرهاى اعزامى آن حضرت افكنده بود و منافقان تنها عبداللّه بن اُبَى و ديگران نبوده اند; همان افرادى كه به نفاق و دورويى معروف و مشهور و در بين مردم انگشت نما بودند.
حديث ولايت پرده ابهام را از رازها و حالات پنهانى مقربان و نزديكان از اصحاب رسول خدا صلى اللّه عليه وآله برمى دارد.
چه خوب بود اگر همه افرادى را كه خالد بن وليد همراه بريده ـ بى آن كه امير مؤمنان على عليه السلام متوجّه شوند ـ به مدينه فرستاد نيز مى توانستيم شناسايى كنيم، گرچه به نام يكى دو نفر از آنان دست رس پيدا كرده ايم.
و چه جالب بود اگر به مشخصات كسانى كه در مدينه، جلوى خانه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اجتماع كرده بودند، مى توانستيم دست بيابيم; همان افرادى كه از بريده و همراهانش استقبال نمودند. به نظر مى رسد بين خالد بن وليد و يارانش و بين صحابه اى كه بر در سراى پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله اجتماع كرده بودند، تناسب و سنخيت تامّ بوده است و براى انجام منويّات خود، برنامه ريزى هايى از پيش داشته اند.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=446