و) حديث ولايت در آغاز دعوت

و) حديث ولايت در آغاز دعوت
حديث ولايت با همين الفاظى كه بدان استدلال مى شود، از جمله فرمايش هاى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در «حديث يوم الدّار» در آغاز فراخوانى و دعوت محمّدى صلى اللّه عليه وآله است كه آن حضرت فرمود:
من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم بعدي؟
چه كسى با من بيعت مى كند كه برادر، همراه من و «ولىّ» شما بعد از من باشد؟
كوتاه سخن اين كه ظاهر يا صريح حديث ولايت بر اولويّت امير مؤمنان على عليه السلام دلالت دارد و مراد از كلمه «ولىّ» كاملاً واضح و روشن است.
افزون بر اين، قراين متصل و منفصل ديگرى در درون و بيرون حديث وجود دارد كه بنا بر آن ها واژه «ولىّ» در حديث ولايت بر عصمت و اولويّت دلالت دارد.
اين حديث و حكايت فوايد بسيارى در بر دارد كه شايسته است پژوهش گران درباره آن ها بينديشند.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=445