هـ) تصريح ابن عبّاس

هـ) تصريح ابن عبّاس
ابن عبّاس همين فضيلت و منقبت ولايت را در ضمن فضايل امير مؤمنان على عليه السلام ذكر مى كند و تصريح مى نمايد كه اين مناقب ويژه آن حضرت است.
چنان كه پيش تر حديث ابن عبّاس از مسند طيالسى، مسند احمد و المستدرك حاكم نقل گرديد، صاحبان اين كتاب ها و كتاب هاى ديگر به صحت سند حديث ابن عبّاس تصريح نموده اند.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=444