د) مناقب و فضايل ديگر

د) مناقب و فضايل ديگر
ضمن متن حديث ولايت، مناقب ديگرى براى امير مؤمنان على عليه السلام بيان شده كه به آن بزرگوار اختصاص دارد و صحابه ديگرى با آن حضرت در آن مناقب شريك نيستند. براى نمونه، در كتاب المعجم الاوسط طبرانى آمده است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در ضمن اين حكايت مى فرمود:
ما بال أقوام ينتقصون عليّاً؟ من ينتقص عليّاً فقد تنقّصني، ومن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ عليّاً منّي وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم (ذُرّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْض وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ).(1)
چه خيالى در سر مى پرورانند آنان كه در مقام بدگويى و عيب گيرى درباره على برآمده اند؟ هر كس على را خُرده بينگارد، مرا خرده انگاشته و كسى كه از على كناره بجويد، از من كناره گرفته است. به راستى كه على از من است و من از او هستم. او از طينت من آفريده شده و من از طينت ابراهيم آفريده شده ام ومن از ابراهيم برترم. «نسلى كه بعضى از آنان از ديگرى است و خداوند شنوا و داناست».(2)
با نگاه به اين مناقب و فضايل كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله درباره امير مؤمنان على عليه السلام فرموده، وجود چنين فضايلى براى آن حضرت اثبات مى شود.
افزون بر اين، رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرموده است:
إنّه لا يفعل إلاّ ما يؤمر به.
به راستى او فقط كارى را انجام مى دهد كه به او دستور داده شده است.
اين حديث با چندين تعبير، فضايل ديگرى را نيز براى امير مؤمنان على عليه السلام ياد مى كند.

(1) سوره آل عمران: آيه 34.
(2) المعجم الاوسط: 6 / 163.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=443