الف) انحصار ولايت

الف) انحصار ولايت
نخست آن كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
وَهُوَ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي.
او ولى و سرپرست شما پس از من است.
آن حضرت با اين سخن، ولايت و اولويت تصرف را منحصر در امير مؤمنان على عليه السلام فرمود; زيرا پرواضح است كه معانى ديگر ولايت مانند نصرت، محبت و موارد ديگر از امور مختص به حضرت على عليه السلام نيست.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=440