حديث ولايت بيان گر ولايت امير مؤمنان على عليه السلام

حديث ولايت بيان گر ولايت امير مؤمنان على عليه السلام
همان طور كه پيش تر اشاره شد، جهت دوم در بررسى حديث ولايت اين است كه اين حديث، ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام را بيان مى كند; آن جا كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
علي منّي وأنا من علي وهو وليّكم من بعدي.
على از من است و من از على هستم و او ولى و سرپرست شما پس از من است.
با استدلال به اين سخن، اولويت در تصرّف براى على عليه السلام ثابت مى شود و البته اين اولويت، مستلزم امامت است. اين استدلال را از شش محور پى مى گيريم:

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=59&pgid=439