چكيده بررسى

چكيده بررسى
تا كنون چند مطلب روشن شد:
1 . دوازده نفر از صحابه حديث ولايت را از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نقل كرده اند كه در ميان آنان، مانند اميرالمؤمنين و امام مجتبى عليهما السلام به چشم مى آيند.
2 . راويان حديث ولايت از اين دوازده نفر، مشهورترين پيشوايان و بزرگان حديث شناس و حافظان اهل تسنّن هستند.
3 . متن «حديث ولايت» و الفاظى كه ما بدان استدلال خواهيم كرد.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=58&pgid=434