حديث ولايت به روايت عمران بن حصين و بريدة بن حصيب

حديث ولايت به روايت عمران بن حصين و بريدة بن حصيب
عمران بن حصين و بريدة بن حصيب، از راويان حديث ولايت به شمار مى روند. آنان در ضمن حكايتى از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله حديث ولايت را چنين روايت مى كنند كه آن حضرت فرمود:
عَلِيٌّ مِنّي وَاَنَا مِنْ عَلِيٍّ وعَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن بَعْدي.
على، از من است و من از على هستم و على سرپرست وكارگزار هر مؤمنى بعد از من است.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=58&pgid=433