آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
شرایط امام
عصمت در حديث سفينه
در حديث سفينه، اهل بيت پيامبر عليه و عليهم السلام به كشتى نوح تشبيه شده اند. بديهى است كه در هر تشبيهى بايد وجه شَبَه مشخص شود.1 بنابراين براى درك اين حديث و وجه شبه در آن، مى بايست داستان كشتى حضرت نوح را به مقدارى كه مربوط به بحث عصمت است بررسى كنيم.


1 . از باب نمونه مى توان به حديث منزلت (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) اشاره كرد. پيامبر جايگاه اميرالمؤمنين را نسبت به خويش به جايگاه هارون نسبت به موسى تنزيل كرده اند. در فهم اين حديث بايد جايگاه و منزلت حضرت هارون نسبت به حضرت موسى به دقّت تبيين شود تا بنابرآن، منزلت اميرالمؤمنين عليه السلام نسبت به پيامبر صلى الله عليه وآله به همان سان ثابت شود.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com