آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
شرایط امام
معناى «أخذتم»
يكى از واژه هاى به كار برده شده در حديث ثقلين، واژه «أخذتم» است. اين واژه نيز به همان معناى تمسك استعمال شده است.
ملا على قارى در كتاب المرقاة فى شرح المشكاة، در بيان معناى «أخذتم» مى نويسد:
أي تمسّكتم به علماً وعملا;1
شما از جهت علم و عمل به آن تمسك جوييد.
متابعت علمى و عملى معناى «أخذ» است.
وى در جايى ديگر مى نويسد:
«أي وتمسّكوا به اعتقاداً وعملاً».2
مطابقت عمل با كتاب و عترت به معناى اين است كه تمامى بايدها و نبايدها، حركات و سكنات لزوماً بايد مطابق با فرامين و دستورهاى كتاب و اهل بيت باشد و چون بر اساس اين حديث پيروى از اهل بيت عليهم السلام به صورت مطلق و بدون قيد و شرط واجب است، از اين رو آنان به طور قطع معصومند، چرا كه اگر عصمت نباشد، امر به تبعيّت از آن ها به طور مطلق اغراء به جهل و گمراه ساختن بندگان است و به گمراهى انداختن مردم توسط پيامبر، محال و خرد ستيز است; در نتيجه عصمت ثقلين ثابت مى شود.


1 . مرقاة المفاتيح: 5 / 600. هم چنين ر.ك: تحفة الأحوذي: 10 / 196.
2 . همان: 5 / 593.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com