آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
شرایط امام
آيه تطهير از ديدگاه طبرى
تفسير طبرى نزد اهل سنّت از معتبرترين كتاب هاى تفسيرى است.1 وى در ذيل آيه تطهير احاديثى را نقل مى كند كه بر اساس آن ها، آيه تطهير هيچ ربطى به زنان رسول خدا صلى الله عليه وآله ندارد.2


1 . طبرى مورد تجليل اهل تسنّن و نزد آنان محترم است، از همين رو بر طبق قاعده بايد روايت و حرف وى را بپذيرند، امّا تعصب بيش از حد برخى باعث برخورد دوگانه با طبرى شده است. به عنوان مثال ابن تيميه در منهاج السنّة دچار تناقض گويى شده و گاه ضمن تجليل از طبرى، به كلام وى استدلال و او را مقبول و مورد اعتماد معرفى مى كند (براى نمونه ر.ك: منهاج السنّة : 1 / 66، 2 / 286، 4 / 41 و 6 / 29)، اما در جايى كه طبرى سخنى برخلاف نظر او مى گويد و يا حديثى نقل مى كند كه مورد استناد و استدلال شيعه است، وى را نفى و طرد مى كند (براى نمونه ر.ك: منهاج السنّة : 7 / 102 و 152). اين برخورد دوگانه علاوه بر تعصب، نشان دهنده بى مبنائى ابن تيميه است; ولى ما در بحث هاى خود به قواعد و موازين مناظره التزام و تعهّد داريم، و سنيان چاره اى ندارند جز اين كه استدلال ما به روايات معتبر ـ كه در كتب عالمان مورد وثوق اهل تسنّن نقل شده است ـ را بپذيرند.
2 . تفسير الطبري: 22 / 8 ـ 12.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com