آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
شرایط امام
دليل ششم: سرپرستى دين و شريعت
علامه حلّى دليل ديگرى بر لزوم عصمت پيشوايان دين و رهبران هدايت ذكر كرده است. وى مى نويسد:
لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به;1
رهبران ]هدايت[ نگاهبانان شريعت و سرپرستان آن هستند.
القوّامون جمع قيّم است. «قيّم» كسى را گويند كه كفالت و سرپرستى ديگرى را به عهده گرفته و از منافع وى محافظت مى كند و اجازه دارد به نفع او در اموالش تصرف كند.
پيشوايان، محافظين و مرزبانان حدود شريعت و مدافع حقوق و منافع دين هستند و اجازه نمى دهند زياده و نقصانى در شريعت راه يابد. روشن است كه تنها كسى مى تواند از دين محافظت كند كه معصوم باشد. پس جانشين پيامبر بايد معصوم باشد و اگر جانشين پيامبر آيه اى را اشتباه معنا كند و يا به غلط حكمى از او صادر شود و يا درست كار نباشد، مسلماً چنين كسى به خود، جامعه و دين ضربه مى زند و زيان ناشى از اين ضربه تا ابد باقى خواهد ماند.


1 . نهج الحق وكشف الصدق: 164; عقائد الإماميّة : 67.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com