آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
شرایط امام
3 . علم
روشن است كه ابوبكر شرط «عالم بودن» را هم نداشته و شواهد و قرائن فراوانى بر جهل وى دلالت دارد. بر اساس اين شواهد، ابوبكر در موارد متعددى بر خلاف سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله حكم كرده است. به عنوان مثال نقل است كه وى به جاى دست چپ، دست راست سارقى را قطع كرده است! برخى از عالمان سنّى ضمن اعتراف به اين كه احكام و كارهاى ابوبكر خلاف شرع مقدس، حرام و معصيت بوده است، معصوم نبودن او را عذر موجهى بر اين اعمال مى شمارند و معتقدند كه چون ابوبكر معصوم نبوده، صدور چنين اعمال و احكامى از وى اشكال ندارد.1 براى آگاهى از برخى شواهد ديگر مى توان به كتاب الإمامة و شرح منهاج الكرامة مراجعه كرد.2


1 . ر.ك: تعليقه على شرح الخطابي للعقائد النسفيه، (اسماعيل قرمانى) معروف به بقره كمال.
2 . الإمامة في أهم الكتب الكلاميّة : 76 ـ 226; شرح منهاج الكرامة : 3 / 27 ـ 37.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com