آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
شرایط امام
جنايت خالد بن وليد و توجيهاتى عجيب پيرامون جنايتش
برخى از عالمان و محدّثان اهل سنّت، سال ها و بلكه قرن ها پس از اين جنايت، در صدد توجيه عمل خالد بن وليد برآمده اند و در مورد دستگيرى و كشتن مالك بن نويره بعد از اعلان صلح و دوستى، گفته اند كه ممكن است در گفتگوى خالد بن وليد با مالك بر وى معلوم شده كه مالك مرتد و واجب القتل است. همچنين درباره زناى خالد با همسر مالك گفته شده كه شايد همسر مالك مطلقه بوده است هر چند كه در منزل او باشد. با اين احتمال عقد خالد با همسر مالك از نظر شرع صحيح خواهد بود!1
آيا به راستى با طرح اين توجيهات واهى و احتمالات مضحك مى توان ابوبكر و خالد را از اين جنايات تبرئه كرد؟!


1 . ر.ك: الصواعق المحرقة : 1 / 91; المواقف: 3 / 611 ـ 612; شرح المواقف: 8 / 358; السيرة الحلبية : 3 / 212 ـ 213; وفيات الأعيان: 6 / 14.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com