آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
ضوابط جرح و تعدیل
نتيجه بحث
نتايجى كه در باب ضوابط جرح و تعديل به دست آمد مى توان در چند جمله خلاصه كرد:
1 . به رغم اين كه تأثير و اهميت جرح و تعديل در اخذ معارف دينى از راويان بر كسى مخفى نيست، اهل سنّت در اين باب مبانى مشخص، محكم و درستى ندارند.
2 . علماى جرح و تعديل اهل سنّت خود مخدوش و متهم به عصبيت، پيروى از هواى نفس، مرتكب اعمال منافى با عدالت و حسد هستند.
3 . رمى به تشيع و يا رفض هرگز ضررى به وثاقت راوى نمى زند.
4 . جرح با عنوان تشيع، بيان گر دخالت دادن اختلاف عقيده، تعصب و هواى نفس در جرح و تعديل است.
5 . معيار اعتبار حديث فقط وثاقت و اتقان است.
6 . شيعيان راست گو و ضابط در صحاح سته و غير آن فراوان اند و اهل سنّت چاره اى جز پذيرش روايات ايشان ندارند.
7 . اهل سنّت براى حفظ حرمت صحاح ستّه، مجبورند همه رجال آن را توثيق كنند، حتى كسانى كه معاويه، عثمان و شيخين را سبّ و شتم مى كردند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com