اینکه در روایات آمده روزی هرکس مشخص است و نباید زیاد حریص شد آیا این جبر نیست؟

پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
یعنی خدا علم دارد که نتیجه تلاش هر کس در جهت تحصیل روزی چقدر است، آیا این علم دخلی در تلاش و نتیجه آن دارد؟ کمی تأمّل کنید واضح است.
6058
مطرح شده توسط: جعفری