آیا حضرت محمد در امور روزمره و عادی اشتباه میکرده یا مطلقاً معصوم میباشد؟

پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر اینجانب معصوم در امور شخصیّه و جزئیّه نیز معصوم است.
6154
مطرح شده توسط: جواد مهدوی