زهد امام حسن عليه السلام

زهد امام حسن عليه السلام
علامه حلّى رحمه الله فرمود:
امام حسن عليه السلام بدون اين كه كسى متوجه شود، در زيرِ لباس هاى فاخر خود، جامه پشمين مى پوشيد.
ابن تيميه مى نويسد: اين گفته وى از جنس ادّعايى است كه در حق على عليه السلام مى كند و مى گويد: «او هزار ركعت نماز مى خواند». زيرا اين نيز فضيلتى نيست و دروغ است.
در پاسخ او مى گوييم:
اين مرد يا معناى عبادت، زهد و جهاد با نفس را درك نمى كند، يا عناد و ستيز با اهل بيت عليهم السلام او را به انكار اين منقبت ها و فضايل وادار مى كند… .
علامه حلى رحمه الله كتاب خود را براى كسانى نگاشته كه معناى عبادت و مجاهدت با نفس را مى فهمند و باور دارند كه اين اعمال، افراد را شايسته پيشوايى مردم مى كند تا اصحاب آنان در امور خود به آنان اقتدا كنند.
علامه حلى رحمه الله به اين مطلب اشاره مى كند تا بگويد كه فضيلت اين است كه انسان، بدون اين كه كسى بفهمد، به خاطر خدا لباس هاى خشن بپوشد; نه اين كه به خاطر مردم اين لباس ها را بپوشد و در برابر آنان به ساده زيستى تظاهر كند تا مردم را شيفته خويش كند و در ميان مردم به زهد مشهور گردد.
هم چنان كه افراد ديگرى به همين كارها دست مى زدند و خود را در ميان مردم به عنوان زاهد معرفى مى كردند. به طورى كه كتاب هايى پر از گمراهى در مورد آنان نگاشته شد تا آنان به عنوان زاهد به مردم معرفى شوند; همان كتاب هايى كه ابن تيميه مى گويد: اين كتاب هاى مسلمانان كه در رابطه با زاهدان نگاشته شده، از هيچ فرد رافضى (شيعه) به عنوان زاهد ياد نمى كند.1
در رابطه با هزار ركعت نماز حضرت على عليه السلام در شبانه روز نيز همين مطلب وجود دارد. اين امر در كتاب هاى شيعه و سنى به نقل از امام حسين2 عليه السلام و امام سجاد عليه السلام3 نقل شده است. بلكه حتى اين فضيلت را براى شمارى از تابعان و ديگران نيز نقل كرده اند.4

1 . منهاج السنة: 1 / 169 و 170.
2 . ر.ك: العقد الفريد: 4 / 384، المختصر فى أخبار البشر: 1 / 191 و ديگر كتاب ها.
3 . ر.ك: تذكرة الحفاظ: 1 / 75، تهذيب الكمال: 13 / 241، تاريخ مدينة دمشق: 41 / 378.
4 . ر.ك: الفوائد البديعة من كتاب وسائل الشيعة، در مجله تراثنا، شماره هاى 79 و 80.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *