عطيّه عوفى

عطيّه عوفى
اعمش و ابو جحّاف از عطيه روايت مى كنند.1
در مجلدات گذشته از همين دوره، به بررسى تفصيلى عطيه عوفى پرداخته ايم كه پس از بحثى طولانى، اعتبار وى ثابت شد.2
به اين ترتيب اعتبار روايت ابن ابى حاتم ثابت شد.

1. ر.ك: تهذيب التهذيب: 7 / 201 / ش 414.
2. ر.ك: جواهر الكلام في معرفة الإمامة والإمام: 3 / 108123.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *