مناقشه در عبدالله بن عبدالقدّوس

مناقشه در عبدالله بن عبدالقدّوس
عبدالله بن عبدالقدّوس را نيز در برخى منابع رجالى به جرم تشيع تضعيف كرده اند، در حالى كه وى از رجال بخارى در تعاليق و ترمذى است1. بخارى در تاريخ الكبير از او نام برده، اما جرحى درباره وى ندارد.2 ابن حبّان او را در كتاب ثقات نام مى برد.3
ابن حجر نيز درباره او مى نويسد:
صدوق رمى بالرفض وكان أيضاً يخطىء…خت ت;4
بسيار راست گوست و به رفض ]= تشيع[ متهم شده است، البته خطا هم مى كرد… او از رجال بخارى در تعاليق و ترمذى است.
تا اين جا روشن شد كه تمام شانزده حديث طبرى در اختصاص آيه تطهير به اهل بيت عليهم السلام از نظر سند صحيح و بلا اشكال هستند. طبرى در مقابل اين شانزده حديث، قول ديگرى را مطرح مى كند و مدّعى مى شود كه برخى گفته اند مصداق اهل بيت در آيه تطهير همسران پيامبر صلى الله عليه وآله وسلّم هستند. وى نيز اين ادعا را تنها به حديثى از عكرمه مستند مى كند. براساس اين حديث، عكرمه در بازارها جار مى زده است كه آيه تطهير درباره همسران پيامبر صلى الله عليه وآله وسلّم نازل شده است. براى روشن شدن اعتبار اين قول لازم است اندكى شخصيت عكرمه مورد بررسى قرار گيرد.

1. ر.ك: تهذيب التهذيب: 5 / 265 / ش 516.
2. ر.ك: التاريخ الكبير: 5 / 141 / ش 424.
3. الثقات: 7 / 48.
4. تقريب التهذيب: 1 / 510 / ش 3457.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *