عامر بن سعد بن ابى وقاص

عامر بن سعد بن ابى وقاص
بكير بن مسمار از عامر بن سعد بن ابى وقاص روايت مى كند. عامر نيز از رجال صحيح هاى شش گانه است. ابن حجر درباره وى نيز مى نويسد:
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة.ع;1
عامر بن سعد بن ابى وقاص زهرى، اهل مدينه و ثقه است… در سال يكصد و چهار فوت كرده و از رجال صحاح سته است.
ذهبى نيز در الكاشف درباره او مى نويسد:
ثقة مات 103 و قيل 104.ع;2
وى ثقه و در سال 103 مرده است. البته گفته شده سال وفات وى 104 است. او از رجال صحاح سته است.
ابن حبّان نيز نام وى را در الثقات آورده است.3

1. تقريب التهذيب: 1 / 460 / ش 3100.
2. الكاشف فى معرفة من له رواية الكتب الستة: 1 / 522 / ش 2529.
3. الثقات: 5 / 186. هم چنين ر.ك: إسعاف المبطأ برجال الموطأ: 51 ـ 52.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *