راويان حديث در زمان هاى مختلف

راويان حديث در زمان هاى مختلف
برخى از راويان مشهور سنى كه در دوره هاى مختلف حديث كساء را روايت كرده اند عبارتند از:
1 ـ ابوبكر بن ابى شيبه (متوفاى 235);
2 ـ احمد بن حنبل (متوفاى 241);
3 ـ عبد بن حميد كشّى (متوفاى 249);
4 ـ مسلم بن حجّاج نيشابورى، (متوفاى 261);
5 ـ ابوحاتم محمّد بن ادريس رازى (متوفاى 277);
6 ـ ابوعبدالله محمّد بن على معروف به «حكيم ترمذى» (متوفاى 285);
7 ـ احمد بن عبدالخالق بزّار (متوفاى 292);
8 ـ محمّد بن عيسى ترمذى (متوفاى 297);
9 ـ احمد بن شعيب نسائى (متوفاى 303);
10 ـ ابوجعفر محمّد بن جرير طبرى (متوفاى 310);
11 ـ عبدالرحمان بن محمّدبن ادريس رازى،مشهوربه ابن ابى حاتم(متوفاى327);
12 ـ سليمان بن احمد طبرانى (متوفاى 360);
13 ـ ابوعبدالله حاكم نيشابورى (متوفاى 405);
14 ـ ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانى (متوفاى 463);
15 ـ ابوبكر احمد بن حسين بيهقى (متوفاى 458);
16 ـ ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى (متوفاى 463);
17 ـ ابوالسعادات مبارك بن محمّد،ابن أثير،صاحب جامع الأصول(متوفاى606);
18 ـ شمس الدين محمّد بن احمد ذهبى (متوفاى 748);
19 ـ جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر سيوطى (متوفاى 911).
البته راويان ديگرى نيز در دوره هاى مختلف به نقل اين حديث پرداخته اند كه از جمله مى توان به ابن منذر، ابن مردويه و روات ديگرى كه سيوطى از آنان نام مى برد اشاره كرد، اما به جهت رعايت اختصار به همين مقدار اكتفا مى شود و روشن است كه براى اثبات صحت انتساب اين حديث به رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم همين مقدار كافى است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *